Barion Pixel
We use cookies on this website to improve your experience and provide you with a better service. More information
Hungarian
English
Romanian
Slovak
Categories / Products

Napenergia Plusz Program 2024

2024-től elérhetővé válik egy új, a Napelemes rendszereket támogató pályázat, melyet azok a magánszemélyek vehetnek majd igénybe akik a bruttó elszámolásba kerülnének. A teljes támogatási keretösszeg 75 milliárd forint. A program különleggesége, hogy energitárolóval ellátott napelemes rendszerekre vehető igénybe. 

Mikortól lehet jelelntkezni?

A pályázatra 2024. január 15-től lehet regisztálni

Mire lehet pályázni a Napenergia Plusz Programban?

A bruttó villamosenergia elszámolásba kerülő háztartási napelemes rendszerek létrehozására: napelem, tároló és egyéb kapcsolódó eszközök (például inverter) telepítése, csatlakoztatása, üzembe helyezése.

Napelemes rendszerek telepítése minimum 4, maximum 5 kW teljesítményű inverterrel, minimum 7,5, maximum 10 kWh kapacitású tárolóval.

A napelem panelek teljesítménye az inverter teljesítményének maximum 120%-a lehet.

Egyéb feltételek:

  • kizárólag új beruházás támogatható, meglévő rendszer bővítése és/vagy átalakítása és/vagy cseréje nem támogatható
  • a sikeres előregisztrációt követően a beruházást a pályázó saját felelősségére kezdheti meg. Az előregisztrációs kérelem jóváhagyása előtt megkezdett beruházás nem támogatható
  • saját kivitelezés nem támogatható

Mekkora a támogatás?

Az elszámolható költségek maximum 66 %-a, a megítélhető támogatás maximum 5 000 000 forint.

Kik pályázhatnak?

Nagykorú magánszemélyek.

A pályázati felhívásra kizárólag cselekvőképes vagy gondnoki nyilatkozattal cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett természetes személy nyújthat be támogatási kérelmet, az alábbi feltételekkel:

  • van magyar adóazonosító jele
  • a beruházás helyszínével megegyező a magyarországi állandó lakóhelye (kivéve: települési szintű lakcím)
  • a beruházással érintett lakóingatlanban legalább résztulajdonos vagy haszonélvezeti joga van, vagy hatályban lévő lakáscélú lízingszerződése van rá

Egy magánszemély csak egy pályázatot nyújthat be.

Ugyanazon lakóingatlan esetén csak egy támogatási kérelem nyújtható be.

A pályázónak vagy meghatalmazottjának van ügyfélkapus regisztrációja (KAÜ beléptetés).

Kizáró okok:

  • nem jogosult támogatási kérelmet benyújtani, akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van;
  • amennyiben a lakóingatlan vállalkozás (egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, kft., zrt. stb.) székhelye, telephelye, fióktelepe
  • amennyiben a lakóingatlan tulajdonosai között vállalkozás (egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, kft., zrt. stb.) is van.